Grand Prix Zalewu Włocławskiego

Grand Prix Zalewu Włocławskiego to wspólna inicjatywa Płockiego i Włocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, obejmująca cykl regat organizowanych przez kluby zrzeszone w obydwu Okręgowych Związkach . Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja żeglarstwa regatowego wśród osób żeglujących turystycznie i rekreacyjnie, a także promowanie żeglowania bezpiecznego.

Najważniejszym zadaniem GPZW jest promocja sportu żeglarskiego i regat, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, oraz zachęcenie żeglarzy dorosłych do aktywnego działania, ukierunkowanego na wychowywanie następnych żeglarskich pokoleń, poprzez przekazywanie wiedzy i wspólny udział w żeglarskich imprezach sportowych. Ważną ideą przyświecającą organizatorom cyklu GPZW, jest promocja Zalewu Włocławskiego ,jako akwenu o doskonałych walorach rekreacyjnych i regatowych , a także wspieranie lokalnych Klubów Żeglarskich w organizowaniu regat , a tym samym integracji lokalnych środowisk żeglarskich, skupionych wokół Zalewu Włocławskiego.

Grand Prix Zalewu Włocławskiego ,to także promowanie etyki i etykiety żeglarskiej, oddziaływanie wychowawcze w duchu tradycji żeglarskiej i rywalizacji „fair play”.

Oprócz Klubów Żeglarskich organizujących poszczególne regaty cyklu Grand Prix, którymi były : KŻ Petrochemia – Płock , KŻ Morka , Płock , oraz Yacht Club ANWIL – z Włocławka , ważnymi partnerami imprezy są podmioty komercyjne. W roku2017, nieopisany wkład w organizację i popularyzację pierwszej edycji GPZW, miała firma SALAMANDER S.A. z Włocławka, która zapewniła obsługę PR , oraz ufundowała dyplomy i puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Innowacyjnym i ciekawym rozwiązaniem jest formuła imprezy ,umożliwiająca równorzędną rywalizację zarówno na płaszczyźnie sportowej , jak i rodzinno rekreacyjnej , która pozwala odnieść sukces , niezależnie od posiadanych możliwości sprzętowych.