Zapraszamy na „ANTAŁEK” 2018

Sponsor Samorządowy: Sponsor Strategiczny:

Miasto WŁOCŁAWEK ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Integracyjne Regaty Żeglarskie „ANTAŁEK 2018”

 1. ORGANIZATOR: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie

 2. SPONSORZY Sponsor Strategiczny: ANWIL S.A, Sponsor Samorządowy: Miasto WŁOCŁAWEK

 3. CEL REGAT

Promocja „Włocławskiego Morza” – jego walorów nautycznych i rekreacyjnych, integracja środowiska żeglarskiego miasta Włocławka i zaprzyjaźnionych okręgów: Płocka i Torunia.

 1. MIEJSCE I TERMIN

 • Port regat: MARINA ZARZECZEWO.

 • Regaty odbędą się na Zalewie Włocławskim w dniu: 25 sierpnia 2018 r. (sobota)

 • Otwarcie regat planowane jest na godzinę: 12:00. Start ok. 12:30

 • Zakończenie regat, nagrodzenie „zwycięzców” oraz wspólna biesiada ok. godz. 15:30 – 17:00

 • Zwieńczeniem imprezy będzie Muzyczne Spotkanie z zespołami: „STYPENDYŚCI ZUS” i „CRISTAL BAND” od 17:00.

 1. PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2017 2020 (tylko w zakresie prawa drogi) oraz Instrukcją Żeglugi i niniejszym Zawiadomieniem.

 1. KLASY: Regaty zostaną rozegrane ze startu wspólnego bez podziału na klasy.
 2. ZGŁOSZENIA DO REGAT, REJESTRACJA ZAWODNIKÓW, INSTRUKCJE :

Zgłoszenia i rejestracja zawodników do regat prowadzona będzie w oparciu o zgłoszenia dokonane w Komisji Regatowej w dniu regat w godzinach od 11:00 do 12:00. Instrukcja Żeglugi, dokładny czas startu i sygnały startowe oraz trasa regat zostaną przedstawione zawodnikom podczas odprawy sterników w dniu regat przez SG (zaraz po otwarciu zawodów).

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Opłacenie wpisowego w wysokości 25 zł od jachtu.

B. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas uczestnictwa w imprezie.

C. Jacht musi posiadać widoczne znaki identyfikacyjne oraz odpowiednią ilość sprzętu ratunkowego.

 1. NAGRODY

Zwycięska załoga otrzyma ANTAŁEK WINA słusznej jakości – do podziału na wszystkich uczestników regat (i gości), ufundowaną tradycyjnie przez Zwycięzcę i „Czerwoną Latarnię ubiegłorocznych regat.

Główna nagroda ma charakter integracyjny i jest gwarancją dobrej zabawy w doborowym towarzystwie żeglarskiego bractwa. Inne nagrody – zgodnie z sugestią sponsorów.

 1. INFORMACJE

Sternicy chcący wystartować w regatach, mogą dokonywać wstępnych zgłoszeń: e-mail biuro@yca.pl lub

w Bosmanacie Mariny Zarzeczewo 54 255 02 55

Wszystkie jachty będące w dyspozycji YCA są zarezerwowane dla uczestników regat od godz. 10:00 w dniu regat.

Zapraszamy do uczestnictwa, życząc wspaniałej zabawy, pomyślnych wiatrów

i pierwszego oraz ostatniego miejsca na mecie

Patronat medialny: YACHT CLUB ANWIL