SEJMIK SPRAWOZDAWCZY WŁOZŻ.

  SEJMIK SPRAWOZDAWCZY WŁOZŻ 

Zarząd Włocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2018r., będzie obradował Sejmik Sprawozdawczy WŁOZŻ.

Miejsce obrad: Marina Zarzeczewo ul Uskok 5 Włocławek

I termin : 7 kwietnia 2018r. , godz. 17.00

II termin 7 kwietnia 2018r., godz 17.30

Sekretariat Sejmiku będzie czynny od godz 16.00

Prosimy Delegatów o wcześniejsze przybywanie celem podpisania list obecności.

 

                                                                                  Zarząd WłOZŻ