Błękitna Wstęga Zalewu Włocławskiego 2017

40-teRegaty Żeglarskie

„BŁĘKITNA WSTĘGA ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO

Z  A  R  Z  E  C  Z  E  W  O   2017

Memoriał Benedykta Michewicza”

 

SPONSOREM GŁÓWNYM REGAT JEST ANWIL S.A.      

Regatom patronuje Prezes Zarządu ANWIL S.A.

 1. ORGANIZATOR: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie,                                                                                                               ul.Uskok 5,  87-801 WŁOCŁAWEK

                                     http://www.yca.pl; biuro@yca.pl;    54 255 02 55

Marek Lewandowski:604 267 949,marek.lewandowski@yca.pl;       

Wojciech Warecki: 601 686 559

 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT:
 • Port Regat: Marina Zarzeczewo
 • Regaty odbędą się na Jeziorze Włocławskim (Zalewie Włocławskim) w okolicy Zatoki Zarzeczewo
  w dniu 7 i 8 października 2017(sobota i niedziela).
 • Otwarcie regat planowane jest w sobotę,7 października 2017 o godz. 10:00.
 1. PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017¸2020 World Sailing, Przepisami Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2017÷2020,przepisami pomiarowymi związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, Instrukcją Żeglugi
  i niniejszym Zawiadomieniem.
 2. KLASY: Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:T-1, T-2,  T-3 iOPEN.

Limit jachtów w poszczególnych klasach konieczny do uznania klasy ustala się na cztery jednostki.

Sternicy jachtów klas „T” przy zgłoszeniu do Regat podają współczynnik „Vi” jachtu.

 1. WYŚCIGI: Organizator planuje w ramach Regat rozegranie pięć wyścigów, trzy z podziałem na klasy, jeden wyścig tzw. otwarty o „Błękitną Wstęgę…”.(bez formuły przelicznikowej oraz ograniczeń sprzętowych).Zdobędzie ją bezwzględnie najszybszy jacht w tym wyścigu. Drugi wyścig tzw. otwarty to „Wyścig 40-to lecia…”(również bez formuły przelicznikowej oraz ograniczeń sprzętowych),ale w układzie wyścigu australijskiego.Szczegółowe zasady przeprowadzenia tego wyścigu zostaną podane specjalnym komunikatem KS.

Warunkiem kwalifikacji w wyścigach otwartych jest start w wyścigach klasowych.

Regaty zostaną uznane za ważne, przy rozegraniu minimum jednego wyścigu.

Dodaj komentarz